Защо се нуждаем от правила в бизнеса?

При липсата на правила, хората създават свои собствени. Едни от най-големите противоречия във финансите, бизнеса и взаимотношенията възникват, защото хора с добри намерения играят по

Продължи с четенето

Предимства на личните продажби пред реклама

Личните продажби включват жива , моменталнаи взаимна връзка между две и повече личности. Всяка от страните може да забележи нуждите и характеристиките на другата и

Продължи с четенето

Маркетинговата концепция се основава на три принципа

1- Цялата дейност на фирмата е насочена към определяне и задоволяване потребностите на клиента. 2- Цел на фирмата е постигане на печлба, но не на

Продължи с четенето