Съвсем скоро се очаква да започне строежът на огромна болница с 14 отделения, сред които и педиатрия и хеликоптерна площадка в село Казичене, район Панчарево – Столична община.

Инвеститор е Търговска Лига. Сградата ще е разположена на 16 декара от общо 52 декара терен. Болницата ще е многопрофилна за активно лечение, а сградата ще е с 3 корпуса – 7, 6 и 3 етажа.

От внесеното от инвеститора уведомление за инвестиционно предложение в РИОСВ-София става ясно, че болницата ще е общо с 470 легла и отделения по кардиология, кардиохирургия, съдова хирургия, образна диагностика, лаборатории, нервни болести, неврохирургия, рехабилитация, медицинска онкология, лъчелечение, пулмология, акушерство и гинекология, урология, гастроентерелогия и педиатрия.

 

В отделно крило ще са хирургичните отделения – анестезиология и интензивно лечение – 40 легла, кардиохирургия – 25 легла, неврохирургия 25 легла, ортопедия и травматология – 30 легла, съдова хирургия – 30 легла, обща хирургия – 30 легла, гръдна хирургия – 20 легла, урология – 20 легла, гастроентерология – 20 легла, пневмология и фтизатрия – 20 легла. Операционният блок ще има 15 операционни зали. Това крило на болницата ще е със 7 наземни етажа и подземен, както и с хеликоптерна площадка.

 

Мащабният проект предизвика разнопосочни коментари и разгорещени спорове както в парламента, така и сред лекарското съсловие, а при своето посещение на 11 март 2021 г. в разгара на предишната тежка вълна на SARS COV2 инфекцията тогава действащият министър проф. Костадин Ангелов се възхити от вече изградената и функционираща „Сърце и Мозък“ Плевен.

 

Епицентър.бг се обърна с въпроси към Търговска Лига в желанието си да научи какви са проблемите, как ще бъдат решени и какво е бъдещето пред новата болница.

– Как се роди идеята за нова болница край София?

– Хората наричат новатa супер модерна болница “Сърце и Мозък‘ в Бургас „швейцарската“. В нея работят и ще работят специалисти и професори от няколко водещи европейски и американски клинични центъра. Медицинската и особено животоспасяващата експертиза и операционните методи в нея са на извънредно високо ниво, което е подкрепено с апаратура и електронни приложения – последна дума на медицинските технологии. И понеже дълбоките проблеми в българското здравеопазване са много и се задълбочават вече три десетилетия, ние решихме да покажем и предложим на столичани и хората в Софийска област модерно болнично здравеопазване.

Пациентите у нас страдат хронично от липсата на реални реформи в най-важния сектор на обществено-икономическия живот. Българите продължават да оглавяват печалната статистика за най-болната, най-бедната и кратко живееща нация в Европа въпреки милионите левове обществен ресурс, налети и потънали в големите софийски болници. Съвсем закономерно, неудовлетвореността на пациентите е масова. На този фон инвестициите на Търговска Лига и Българския Кардиологичен Институт (БКИ) в болнична помощ, ранна диагностика и животоспасяващи интервенции са фокусирани в България, главно но не единствено, върху намаляването на смъртността и инвалидизацията от сърдечносъдови и неврологични заболявания, чрез създаване на национална мрежа от високотехнологични болници и медицински центрове в региони с изразен дефицит в достъпа до специализирана медицинска грижа. Ето защо и столицата трябва да усети новото високотехнологично здравеопазване с реална конкуренция.

– Затова ли е този, както го наричате във вашето писмо до Президента и парламента, „смешен плач“ на заварените и заплашените от детронизация светила в София?

– Най-напред трябва да кажем, че истинските прекрасни български светила в медицината, които са признати в Европа и САЩ, не са се изказали по темата за инвестирането в новата модерна болница в София. Да, изказали са се тези с очевидни зависимости, алчност или корпоративни интереси или поради отслабени лични позиции, създадени чрез политически машинации и лобизъм за прикриване на посредствеността.

Само няколко години статистически, факт е –  след стартирането на първите специализирани болници в Плевен, Велико Търново, Ямбол, Варна и Шумен ние (в БКИ) успяхме чувствително да намалим смъртността от остър коронарен синдром в страната –  от 13,09% до 9,25% в Северозападна България (2008 г.),  а вътреболничната смъртност – с до 2,99%. Постигнатите резултати бяха докладвани на Световния конгрес по кардиология в Пекин, Китай, през юни 2010 г. и публикувани във водещото световно научно издание Circulation 122 (2), 2010. Логично, развитието на БКИ продължи с откриването на кардиохирургиите в Плевен и Бургас (2017 г. и 2019 г.), а последвалите  високотехнологични дисциплини като радиохирургия и лъчелечение (с единствения високоспециализиран Гама нож на Балканите), онкологична и обща хирургия, медицинска онкология, гръдна хирургия, ортопедия и травматология не закъсняха.

В пика на пандемията през последните две тежки вълни ние бързо успяхме да преструктурираме дейността си и да осигурим най-голямата COVID реанимация в Северна България. През тези близо 15 години в болниците ни са диагностицирани, лекувани и проследявани повече от 500 000 пациенти в болничната и близо 700 000 пациенти в доболничната помощ. С постигнатото дотук уверено можем да предложим достъп до супермодерна медицинска грижа на световно ниво.

– Кой стои зад проекта и каква е целта?

– Главният клас ‘А‘ инвеститор е Търговска Лига – водеща българска фирмена група от здравни, индустриални, застрахователни и пенсионни компании, доказала своя стабилен и иновативен бизнес модел през последните десетилетия. На 12 декември тази година се навършват точно 30 години от основаването на (първата) Търговска Лига – Национален Аптечен Център. МБАЛ “Сърце и Мозък” е медицински оператор на проекта и притежател на разрешението за дейност. Целта е ясна – да издигнем здравния статус на жителите на най-гъсто населената област у нас на нивото на Германия и Нидерландия, където задоволството на пациентите е над 90%. 

– С какво тя ще се отличава от останалите частни болници?

– Новата болница ще бъде изградена като многопластово надграждане на успешните практики, опит и научноизследователска работа, натрупани във вече функциониращите ‚дворци на здравето‘ “Сърце и Мозък” в Плевен и Бургас. Традиционно от години работим в тясно експертно сътрудничество с водещи медицински центрове от САЩ и Европа. Ние наистина сме носители на новото, защото интегрираме най-съвременните научни постижения в ежедневната работа и постоянно развиваме нашите млади специализанти, докторанти и водещи лекари. Работим посветено, даваме път за развитие, осигуряваме специализации в чужбина, стимулираме лекарите ежедневно да се самоусъвършенстват и да доказват какво могат и знаят. Хилядите излекувани пациенти, изразили своето удовлетворение от получените помощ и грижи, са живите свидетели, че ние реализираме реформата. Нали нейната крайна цел е това, което ние постигаме!

– Колко легла ще има, какво оборудване, иновативни методи за лечение и какво ще предложи на пациентите, различно от това, което им се предлага другаде?

– Болницата, разположена на Източната дъга на софийския околовръстен път, ще разполага с около 500 легла и 15 операционни зали. Предвидени са отделения по кардиология, инвазивна кардиология, кардиохирургия, съдова хирургия, образна диагностика, нервни болести, неврохирургия, рехабилитация, медицинска онкология, лъчелечение, пневмология и фтизиатрия, урология, гастроентерология, клинична хематология, обща и клинична патология. Новата болница ще разполага с АГ, педиатрично и неонатологично отделение, чиято необходимост се препотвърди от актуалната обществено-политическа дискусия за нуждата от модерно детско здравеопазване. Ще бъде обособен и сектор за нуклеарномедицинска диагностика с ПЕТ скенер, както и клинична, микробиологична, имунологична, патологична и генетична лаборатории. 

– Вие ще имате модерна педиатрия преди да се изгради протаканата с години държавна детска болница в София?

– Частната инициатива винаги работи по-бързо и даже по-модерно от държавната машина, но нито може, нито трябва грижите за децата да се поставят на състезателно начало – напротив, колкото повече възможности съществуват за лечение на нашите деца, толкова по-добре. Всички сме големи длъжници в тази област и това също е една от причините нацията ни да застарява – имаме висока детска смъртност и детска инвалидизация. Много се радваме, че общината в Бургас също ще изгради детска болница – ние сме готови за помощ и сътрудничество и в София, и в Бургас, защото имаме международен опит във възлагането, проектирането и изграждането на модерни болници.

– Как ще се набира медицинският персонал?

– Още с първата публикация в медиите, че съществува идеен проект за ‚Сърце и Мозък‘ София, започнахме да получаваме десетки автобиографии и молби за работа – от специалисти, лаборанти, сестри. Това е важен атестат за нас, че болниците на БКИ са притегателно работно място, където българските лекари и докторанти виждат реална перспектива за модерно развитие и достойно заплащане. Разбира се, когато стигнем до този етап, ще сформираме най-добрите екипи от български и европейски лекари.

Вярваме, че уважението и личното отношение във връзката лекар-пациент са ключови за постигане на най-добрите терапевтични резултати. Както в Плевен и Бургас, в болница „Сърце и Мозък‘ София ще заложим на мултидисциплинарен и комплексен подход – дори пациентите със сложни диагнози /мултиморбидност/ получават своето лечение на едно място и в пълна синхронизация на специалистите от различни области. Постоянното надграждане на знания, умения и опит, мотивацията на специалистите, както и прилагането на най-новите технологични възможности в медицината ще останат в центъра на нашите усилията. Изградената през годините мрежа от европейски и световни специалисти консултанти, участващи в лечебния процес, ще надгради качеството на здравните услуги, които ще предложим. 

– Не ви ли притеснява конкуренцията на останалите стотина болници в София?

– Не ни притеснява никаква конкуренцията, напротив – мобилизира ни. За нас конкуренцията винаги е била двигател на напредъка, включително и чрез сътрудничество по отделни теми и проекти, а и движещата сила за повишаване качеството на медицинската грижа и усъвършенстване на кадрите. В софийски държавни и частни болници има постижения и добри резултати: ние ги забелязваме и даже с признание приемаме експертна помощ. Нашата организационна мощ и дисциплина на колективния стремеж към клинични резултати и удовлетвореност на пациента, обаче, са недостижими. 

– Защо този проект предизвиква такава реакция?

– От началото на прехода всички уж искаме големи инвестиции и реформа в здравеопазването. Ето, Търговска Лига – клас ‘А‘ инвеститор, е готова да инвестира над 140 милиона лева за една болница. Посрещнаха ни с паника и с насаждане на трагизъм, „смешен плач и крокодилски сълзи“ на изгонените крадци или заплашените от развенчаване квазивеличия, които ни възприемат не като градивна конкуренция, а като откровена заплаха. Изразихме нашата подробна позиция в програмно писмо до Президента и Парламента, разпространено до медиите на 9 август.

– На какъв етап е процедурата по получаване на различните разрешителни? 

– Стартирали сме всички процедури, подали сме заявления и всички необходими прилежащи документи вкл. и по чл. 37б ал. 2 от ЗЛЗ.  

– Какво е становището на НЗОК и на МЗ?

– С писмо до МЗ, НЗОК е изразила положително становище, че може да осигури бюджет за новата болница. А когато започнем да лекуваме качествено, съгласно всички изисквания на закона и при пълна удовлетвореност на пациентите, тогава касата ще може да заплаща лечебната дейност. Конкретно, управителят на касата, проф. Петко Салчев, заяви: „По отношение на възможностите за финансиране на заявените на новия адрес в Казичене нови медицински дейности съответните средства за финансиране на тази дейност ще бъдат предвидени във финансовите планове на НЗОК за периода след 2024 г., ако премине цялата процедура.“

– Вярно ли е, че се използва вратичка в закона и вместо за нова болница се иска разрешение за филиал на вече съществуваща в Плевен? Защо бившият здравен министър проф. Ангелов е противник на този проект, след като досега ГЕРБ не са спрели нито едно инвестиционно намерение за разкриване на нови болнични заведения? Защо сега проф. Ангелов се обръща срещу ‘Сърце и Мозък’, при положение че преди това е издавал разрешителни по същата процедура? 

– Всички действия и искания от страна на „Сърце и Мозък“ са съобразени със закона, това е кристално ясно. В изрично инициирано от бившия министър на здравеопазването, проф. Костадин Ангелов, питане в Парламента управителят на НЗОК каза, че през 2020 г. са изискани 30 становища по чл. 37б, а в първите 7 месеца на 2021 г. – 20 такива от редица частни и държавни болници. Само болница „Сърце и Мозък“ е обвинявана в „ползване на вратички“ – това е злонамереният начин да се признае, че законът се спазва. Специално за София по чл. 37б са изискани становища и за болници като Пирогов, Токуда, Сити Клиник, Софиямед и т.н.  

Нито проф. Ангелов, нито другите подстрекатели на дебатите в Парламента имат нещо, в което да обвинят ‚Сърце и Мозък‘. Даже напротив, при неговото посещение в отличната плевенска COVID реанимация, като действащ министър в разгара на най-тежката последна вълна, той беше дълбоко и искрено възхитен. Интересите, които засегнаха проверките на медицинския одит в големите държавни болници, са ясни на обществото. А 9 млн. лв. изплатени предварително за строеж на национална детска болница са достатъчно болезнен въпрос, от който общественото внимание трябваше да бъде отклонено… търсеше се повод да се злепоставят ръководители на национални институции чрез инсинуации и внушения.

– Защо в коментарите се казва, че вашите намерения са спорни? къде е проблемът? 

– Всички малки и големи революции, всички реформи и модерни промени са осмивани, етикетирани и отричани – докато победят посредствеността и ретроградното. След това започва възхваляването. След другите политически сметки и отбранителни тактики, в които нашият прекрасен проект беше злонамерено замесен, страхът от конкуренция и желанието да се запази монополът върху избора на пациента са продиктували подобни измишльотини за лобизъм и квалификации. Опитът да се лиши пациентът от неговото свещено право на избор със сигурност ще изиграе ролята на бумеранг срещу авторите на кампанията. Пациентите виждат и знаят истината за „Сърце и Мозък“ – няма никакви „вратички“ за заобикаляне на закона, а широко отворени врати към модерното болнично здравеопазване и високото качество на здравните грижи.

– Защо идеята за новата болница отпада от Плана за възстановяване? Имали ли сте разговор с президента Радев и възможно ли е той да е попаднал под нечие влияние, което да е против строежа на тази болница?

– В писмо до Президента Радев ние предложихме не един, а няколко проекта със стратегическо значение за сектора. „Сърце и Мозък“ София не е сред тях, така че отникъде не е отпаднал. Предизвиква се преднамерено объркване, защото Търговска Лига предложи да се разкрие нов модерен медицински университет на европейско ниво в Бургас и Плевен – това влудява бившите ректори на МУ Плевен и техните роднини, които в тежък конфликт на интереси продължават да получават възнаграждения от европейски проекти. КПКОМПИ за сега бездейства. Статуквото отново е срещу конкуренцията и в медицинското образование, а иначе всички признаваме, и голямо вайкане пада, че лекарите и медицинските сестри все повече недостигат! 

Безумието на нашите опоненти срещу университетския проект „Нов медицински капацитет‘ е толкова дълбоко, че те предлагат всъщност да се справим с дефицита на медицински кадри, като ограничим тяхното изграждане както досега и запазим статуквото! Европа наистина гледа в захлас и е удивена. Хората също!

Високата смъртност по време на пандемията през последните 20 месеца е тъжната манифестация на задълбочаващата се криза. Реформата идва, ние я реализираме.

Източник: http://epicenter.bg//

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ХАРЕСАЙТЕ НИ ВЪВ

Facebook