Комисията по конституционни и правни въпроси успя да приеме на първо четене проектозакона за промени в Закона за съдебната власт, внесен от Христо Иванов и група народни представители. Той се отнася до закриването на специализираното правосъдие.

Законопроектът обаче изобщо няма да стигне до второ четене в рамките на този парламент, чийто последен работен ден ще е на 15 септември..

Въпреки, че президентът обяви разпускането на парламента след два дни, трескава работа кипи в комисиите на отиващото си 46-о Народно събрание. Това показва проверка на сайта на парламента.

Днес се проведоха заседания на три от комисиите – за полицейското насилие, за контрол над службите за сигурност и по конституционни и правни въпроси.

Комисията за полицейското насилие обаче няма да има време да напише доклада си и направените препоръки, защото президентът вече обяви, че ще разпусне парламента в четвъртък, 16 септември.

А заседанието на комисията за контрол над службите, която трябваше да гледа на второ четене промените в закона за НСО, се провали поради закъснение на Николай Хаджигенов от ИБГНИ, който председателстваше заеданието на другата комисия.

За утре, 14 септември са предвидени заседания на следните комисии:

Комисия по отбрана

1.Изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката за отбрана, съгласно чл. 27, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2020 г., № 102-03-11, внесен от Министерски съвет на 05.04.2021 г.

3.Разни.

Комисия по ревизията

Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години

1. Изслушване на „Топлофикация София“ ЕАД и Столична община във връзка с предстоящия отоплителен сезон, финансовото състояние на дружеството и постъпили сигнали на грждани за сметките за парно и топла вода.

2. Изслушване на ръководствата на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД и БЕХ относно изграждането на газовата връзка между България и Гърция.

3. Сигнали на граждани, сдружения и НПО.

4. Разни

Комисия по закона „Магнитски“

Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ на основание Глобалния закон ‘Магнитски“ за отговорност при нарушаване на човешки права

1. Изслушване на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков за действията и бездействията на Министерство на вътрешните работи при упражняване на своите правомощия за противодействие и разследване на действия, които съставляват значителна корупция и злоупотреба с държавни институции с цел извличане на лична печалба от Васил Божков, Делян Пеевски, Илко Желязков и техни дружества с оглед наложените санкции от 2 юни 2021 г. от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати на основание Глобалния закон „Магнитски“ за отговорност при нарушаване на човешки права.

2. Информация от Прокуратурата на Република България относно предприетите действия за изпълнение на правомощията й да следи за спазване на законността по повод оповестените действия, които съставляват значителна корупция и злоупотреба с държавни институции с цел извличане на лична печалба от Васил Божков, Делян Пеевски, Илко Желязков и техни дружества с оглед наложените санкции от 2 юни 2021 г. от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати на основание Глобалния закон „Магнитски“ за отговорност при нарушаване на човешки права.

3. Предоставяне на информация от Министерство на правосъдието относно разработените предложения за нормативна уредба за гарантиране на обществения интерес с оглед наложените санкции от 2 юни 2021 г. от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати на основание Глобалния закон „Магнитски“ за отговорност при нарушаване на човешки права.

4.Разни

Комисия за „Росенец“ 

Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на Лесопарк „Росенец“, в района на нос „Чукалята“, гр. Бургас

1. Изслушване на г-н Ахмед Доган – почетен председател на Движението за права и свободи;

2. Изслушване на Служебния заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи – г-н Бойко Рашков;

3. Разглеждане на новопостъпили материали във връзка с дейността на Комисията, вземане на решения за изискване на допълнителна информация и отправяне на покани за изслушване до заинтересовани лица;

4. Изслушване на г-н Константин Бачийски – общински съветник в Общинския съвет-Бургас;

5. Разни.

Заседанието е открито за медии, граждани и граждански организации!

Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите

1. Изслушване на омбудсмана на Република България.

2. Разни.

Комисия по труда, социалната и демографската политика

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към Гълъб Донев – служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика, на основание чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Представяне от служебният заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика на изпълнението на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

3. Разни.

Комисия по политиките за българите извън страната

1. Информация за дейността на българските културно-информационни центрове извън страната по осигуряване на достъп до културен продукт, разпространяване на българската култура и съхраняване на културните ни традиции.

2. Информация за дейността на Министерство на труда и социалната политика за провеждането на политиката по координация на системите за социална сигурност, трудова миграция, интеграция и наемането на работа на българи и чужденци с български произход в страната и извън нея.

3. Разни.

Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии

1. Актуални въпроси към г-н Сергей Цветарски – председател на Националния статистически институт (НСИ), свързани с възникналите проблеми с регистрацията на гражданите, желаещи да използват електронната система за ‘’Преброяване 2021’’, на официалната интернет страница на НСИ;

2. Актуални въпроси към г-жа Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна комисия (ЦИК), относно готовността за провеждане на машинно гласуване и свързаните с него дейности по повод предстоящите изборни процеси;

3. Разни.

Заседанието е открито за медии, граждани и граждански организации.

Комисия по външна политика

1. Актуални въпроси към министъра на външните работи г-н Светлан Стоев в съответствие с чл.27, ал.1 от ПОДНС.

2. Разни.

15/09/2021, 16:00

Комисия по политиките за българите извън страната

1. Информация за дейността на Министерство на вътрешните работи по въпросите на миграционните процеси, развитието на миграционната политика и проблеми, свързани с придобиване , възстановяване и освобождаване от българско гражданство.

2. Актуална информация за състоянието, тенденциите и прогнозите в областта на външната миграция и демографското развитие на страната.

3. Разни.

Източник: http://epicenter.bg//

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ХАРЕСАЙТЕ НИ ВЪВ

Facebook