България внася много повече домати, отколкото банани

Този факт е достатъчен за да потвърди тезата ми, че нашата аграрна политика е тотално сбъркана!

„Паметливите навярно помнят, че това го твърдя от петнадесет години!

България ВНАСЯ повече домати, отколкото банани!

Минаха парламентарните избори, очертават се още едни през тази години. Да сте чули визия за развитие на селското ни стопанство?

А иначе си е приоритет на всички!?

„Акъл не расте“!

Или го имаш, или го нямаш.

Вярно е и друго – и турен акъл на стои!“, пише Красимир Кумчев в социалната мрежа. 

Анализът, сравнението и огледалните разлики (АСО) във външната търговия е подход, необходим за възстановяване, устойчивост и развитие

Числата за износа, вноса и баланса на стокообмена и търговията с услуги за няколко години, сравнени с тези на съседите например са ключов показател. Като се разгледа внимателно и огледалната разлика между националните данни, например на износа на Руската федерация на енерго ресурси за България с българските данни за вноса от Русия, се появяват разлики във валута и без разлики в натура. Разбира се при използване на световно достъпни и световно сравними данни, като например тези на Trademap, Женева.

АСО подходът показва лабораторните числа, които не са диагноза, но без които няма лечение. Обобщава в началото на своя анализ за 3е-news.net Борислав Георгиев, експерт по външна търговия.

Един пример с индекс ДБ (съотношение на внасяните тонове Домати и Банани), като красноречив цялостен показател на местното производството на домати – внос на домати (от мтп 0702) и банани (от мтп 0803) в тона. Направих си труда да изчисля такъв своеобразен индикатор, за да представя най-кратко и най-ясно картината. За да получа ДБ числото разделям тоновете внасяни домати на тоновете внасяни банани.

Средногодишно за последната петилетка, до 2020 включително, в България се внасят близо 81 хиляди тона домати и малко повече от 57 хил. тона банани, т.е. българският индекс 1.41 и сме на първо място на Балканите. Индексите на другите са: Румъния – 0.4, Сърбия – 0.41, Северна Македония – 0.21, Гърция 0.1, Хърватия – 0.19, Турция 0.01. Числото за Германия е 0,55, САЩ – 0,36, Китай – 0,00 , РФ – 0,35.

Всички на Балканите еднакво харесваме бананите. Всички в световните геополитически фактори харесват бананите. Но само България е „отличник“ и внася много повече тонове домати, отколкото тонове банани!?

Най-вероятното обяснение за българското първенство тук е значителната промяна (по-скоро заради самоунищожаването) в последните десетилетия на българското производство като мащаб, сортова структура, качество. По никакви глобални теории или в исторически периоди ДБ съотношението не е мярка за развитие и/или устойчивост.

Втори пример за интеграцията на Балканите в ЕС за периода 2010 – 2019. Числата за търговския интерес на ЕС (изрично има и данните за Германия отделно) потвърждават икономическата интеграция, като съществен, устойчив, преобладаващ европейски дял. Или казано по съседски „Европата се шири на Балканите“, включително и за Северна Македония, Сърбия и др.

Най-дълбока е интеграцията на Румъния. А каква е позицията в стокообмена на геополитическите фактори като Германия, Китай, Руската федерация и САЩ.

Германия е водещ, определящ и едновременно с това прозрачен и предсказуем партньор за България и за Балканите. Практически липсват или са много малки огледалните разлики за всяка балканска държава във вноса и износа на Германия.

Има съществени огледални разлики при стокообмена на Китай и Руската федерация с всички балкански държави. Особено парадоксални са различията в пъти между числата при вноса и износа например на РФ с България. При износа тя е близо 6 % а при вноса близо 20 %. Подобни картини има и за Китай и за САЩ. Трябва отново да се имат предвид че средногодишната българо-руска огледално разлика при вноса в България е близо 1 милиард лева. Българската статистика дава с близа един милиард лева средногодишно повече отколкото са руските числа за износа за България!?!

източник www.dunavmost.com

Facebook Comments Box
likeheartlaughterwowsadangry
0

Оставете коментар

%d bloggers like this: