Обявиха пожароопасен сезон за всички области в България

Изпълнителната агенция по горите призовава всички граждани да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън на открито

Със заповеди на областните управители е обявен пожароопасен сезон в горските територии за всички области в страната, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция по горите. За отделните региони периодът е различен, поради спецификата на съответния район, но се обхващат месеците март – ноември.

През 2020 г. са регистрирани 499 пожара върху горска площ от близо 53 000 дка. От тях 3 300 дка гори са засегнати от върхови пожари.

За периода от 1 януари до 26 април 2021 г. са възникнали 56 пожара в горските територии, в страната. Пожарите са преминали низово и са засегнали площ от 1330 дка в иглолистни, широколистни и смесени насаждения, както и незалесени горски площи.

Основната причина за повече от 99 % от пожарите в горските територии на страната е човешка небрежност.

Изпълнителната агенция по горите призовава всички граждани да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън на открито, в т. ч. и в земеделски земи.

Лице, забелязало пожар в горски или земеделски територии, незабавно трябва да се обади на тел. 112, което ще спомогне за бързото му локализиране и организиране на неговото потушаване.

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.

Посетителите и работещите в горите и в съседство с тях са задължени да спазват правилата за пожарна безопасност. Паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за тази цел места.

източник www.dunavmost.com

Facebook Comments Box
likeheartlaughterwowsadangry
0

Оставете коментар

%d bloggers like this: